Menter ysgolion i ddysgu am ddementia

Cyhoeddwyd

Mae menter newydd i wella dealltwriaeth pobl ifanc o ddementia yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru.

Bydd deunydd addysgol newydd, sydd wedi ei ddylunio ar y cyd â'r Gymdeithas Alzheimer, ar gael i ysgolion.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y byddai'r adnoddau yn helpu i ddatblygu "dealltwriaeth disgyblion o'r bobl a effeithir gan ddementia".

Fe amcangyfrifir bod 45,000 o bobl yn byw â'r cyflwr yng Nghymru.

Dywedodd Ms Williams fod gweinidogion wedi ymrwymo i wneud Cymru yn "genedl sy'n deall dementia" a bod hynny "yn dechrau drwy addysg a chodi ymwybyddiaeth."

Ychwanegodd Sue Phelps, cyfarwyddwr Cymdeithas Alzheimer yng Nghymru: "Bydd yr adnoddau hyn yn helpu pobl ifanc i ddeall dementia yn well, ac yn eu dysgu sut i gefnogi pobl sy'n byw gyda'r cyflwr o fewn eu teulu neu gymuned.

"Mae gan bobl ifanc heddiw ran bwysig i'w chwarae wrth geiso newid y dyfodol ar gyfer pobl sydd â dementia yng Nghymru."