Jeremy Corbyn yn penodi Jo Stevens fel Ysgrifennydd Cymru Cysgodol

Cyhoeddwyd

Mae'r Aelod Seneddol ar gyfer Canol Caerdydd, Jo Stevens wedi ei phenodi yn lefarydd yr wrthblaid ar Gymru.

Daw'r cyhoeddiad wrth i arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn ad-drefnu ei gabinet.

Cafodd Ms Stevens ei hethol y llynedd ac mae wedi bod yn rhan o dîm cyfiawnder Llafur.

Aelod Seneddol Llanelli, Nia Griffith, oedd yn gwneud y swydd am gyfnod ond fe wnaeth hi a nifer o ffigyrau amlwg eraill ymddiswyddo ym mis Mehefin.

Roedden nhw yn anhapus gyda'r ffordd roedd Jeremy Corbyn yn arwain y blaid.

Ers hynny mae'r AS ar gyfer Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn, wedi bod yn llenwi'r bwlch.

Dywedodd Jo Stevens ei bod wrth ei bodd gyda'r penodiad: "Dw i'n edrych ymlaen at dorchi llewys gan weithio yn agos gyda Jeremy a Carwyn i wneud yn siŵr bod Llafur yn parhau i fod y blaid orau sydd yn cynrychioli buddiannau'r holl bobl ar draws Cymru."

"Fel arfer, fy etholwyr yng nghanol Caerdydd fydd fy mhrif flaenoriaeth. Mae'n fraint i gael eu cynrychioli a dw i'n bwriadu gwneud y rôl fel Ysgrifennydd Cymru cysgodol gyda'r un ymrwymiad ac ymroddiad."

Er gwaethaf ei phenderfyniad blaenorol i ymddiswyddo o gabinet yr wrthblaid, mae Nia Griffith wedi penderfynu dychwelyd i gabinet Jeremy Corbyn erbyn hyn.

Cafodd ei phenodi yn ysgrifennydd cysgodol y blaid ar amddiffyn.

Dywedodd Jeremy Corbyn: "Rwy'n falch i groesawu'r hynod effeithiol Nia Griffith yn ôl."