Gordon Anglesea: Honiadau o gamdrin 'ddim yn wir'

Cyhoeddwyd

Mae cyn arolygydd heddlu wedi dweud wrth y llys na wnaeth o ymweld â chartref plant er mwyn camdrin bechgyn.

Mae Gordon Anglesea, 79 yn gwadu camdrin yn rhywiol dau fachgen yn eu harddegau yn yr 80au.

Fe roddodd Mr Anglesea dystiolaeth yn llys y goron yr Wyddgrug am y tro cyntaf ddydd Iau.

Gofynnwyd iddo a wnaeth o ymweld â Bryn Estyn yn Wrecsam er mwyn camdrin a phlant. Ei ateb oedd 'na'.

Yn ôl yr erlyniad fe ddigwyddodd y camdrin yn yr 1980au pan oedd Mr Anglesea yn arolygydd heddlu yn Wrecsam ac roedd ganddo gysylltiadau i bedoffilyddion gan gynnwys John Allen sydd wedi ei ganfod yn euog ac yn y carchar.

Mae un o'r dynion yn dweud iddo gael ei gamdrin gan John Allen tra roedd mewn cartref gofal arall sef Bryn Alyn, cyn iddo gael ei "ddefnyddio fel tegan" gan ddynion eraill mewn tŷ yn y Wyddgrug. Un o'r dynion hynny meddai oedd Mr Anglesea.

Mae'r dyn arall wedi dweud iddo gael ei gamdrin yn rhywiol yn y cawodydd mewn canolfan bresenoli yn Wrecsam.

Stori papur newydd

Gofynnodd Tania Griffiths QC ar ran yr amddiffyn wrth Mr Anglesea a oedd yn cofio newyddiadurwr papur newydd cenedlaethol yn cysylltu gydag o ym mis Tachwedd 1991.

Dywedodd ei fod yn cofio.

Clywodd y llys fod y newyddiadurwr eisiau gwybod os oedd o wedi ymwneud gyda Bryn Estyn a chartrefi gofal a pham ei fod wedi ymddeol yn ddiweddar.

Y diwrnod wedyn cafodd stori ei chyhoeddi gyda'r pennawd "Scandal newydd camdrin plant". Roedd y stori yn dweud bod rhai oedd yn byw ym Mryn Estyn wedi dweud iddo ymweld â'r cartref yn aml.

Oherwydd awgrym yr erthygl fe benderfynodd Mr Anglesea i gymryd achos o enllib ac fe gafodd £375,000 mewn costau.

Gofynnodd Ms Griffiths os oedd ei fywyd fyth yr un fath wedyn. "Na," meddai.

Pan ofynnwyd iddo sut yr oedd yn teimlo am yr erthygl dywedodd ei fod yn "ofnadwy o flin."

Y mater "byth wedi mynd i ffwrdd"

"Fe wnaeth e ypsetio fy ngwraig hefyd."

Dywedodd hyd yn oed ar ôl yr achos enllib doedd y mater "byth wedi mynd i ffwrdd."

Fe wnaeth o hefyd gyfaddef ei fod wedi ymddeol yn sydyn.

"Roedd yna ymchwiliad yn mynd i gael ei gynnal i edrych ar fy nhreuliau teithio," meddai.

Fe ddywedodd ei fod wedi clywed y byddai yn cael ei wahardd yn ystod yr ymchwiliad ac felly ei fod wedi penderfynu ymddeol.

Dywedodd fod yr honiadau yn ymwneud â'r achos enllib ddim yn wir.

Mae Mr Anglesea yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ac un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'r achos yn parhau.