BBC Cymru yn wynebu arbedion "anodd"

Cyhoeddwyd

Mae Cyfarwyddwyr BBC Cymru wedi dweud bod yr arbedion ariannol sydd yn wynebu'r gorfforaeth yn "anodd."

Dywedodd Rhodri Talfan Davies wrth bwyllgor o ACau bod BBC Cymru wedi bod yn gwneud arbedion am naw mlynedd.

Mae'n rhaid canfod £9m o arbedion pellach erbyn 2022.

Dywedodd Mr Davies fod yna fwriad i fuddsoddi, yn enwedig mewn rhaglenni Saesneg, ond bod yn rhaid canfod arbedion i ddechrau.

Dywedodd wrth y Pwyllgor Dwylliant ei fod yn gobeithio y bydd modd arbed £3m wrth symud BBC Cymru i'w cartref newydd yng nghanol Caerdydd.

Fe fydd £3m o arbedion eraill yn cael eu gwneud trwy leihau costau rheolwyr a chaffael.

Mae hynny yn golygu bod £3m arall angen eu harbed yn y maes cynnwys.

Dywedodd Mr Davies nad oedd hynny yn golygu toriadau mewn gwasanaethau: "Efallai bydd modd i ni wneud arbedion effeithlonrwydd pellach.

"Ond mae'n anodd achos rydyn ni wedi gwneud y toriadau yma am naw mlynedd".