Arweinydd Unite yn cwrdd i drafod dyfodol Ford Pen-y-bont

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i arweinydd undeb Unite gynnal trafodaethau gyda phenaethiaid Ford er mwyn trafod dyfodol y cwmni yng Nghymru.

Mae BBC Cymru yn deall bod Len McClusky yn cwrdd â rhai o benaethiaid Ford dydd Gwener wrth i bryderon barhau ynglŷn â dyfodol gwaith Ford ym Mhen-y-bont.

Roedd y cwmni yn bwriadu cynhyrchu 250,000 injan y flwyddyn yno. Erbyn hyn mae Ford wedi cadarnhau y bydd y targed gwreiddiol yn cael ei haneru.

Mae undeb Unite yn bryderus y gallai dyfodol y gwaith fod yn fregus pan bydd y gwaith o gynhyrchu injans Jaguar a Ford Sigma yn dod i ben yn 2019.

Mae Ford yn cyflogi tua 1800 o weithwyr ym Mhen-y-bont ar hyn o bryd.