Canolfan siopa gwerth £40 miliwn ym Merthyr Tudful

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Trago Mills
Disgrifiad o’r llun, Darlun y datblygwyr o'r siop newydd

Mae gwaith adeiladu yn dechrau ym Merthyr Tudful ar ganolfan siopa a hamdden newydd.

Mae disgwyl i'r fenter greu 400 o swyddi. Bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu wrth ymyl parc manwerthu Cyfarthfa ac fe fydd yn cynnwys adeilad 30,250 metr sgwâr, yn ogystal â ffyrdd a maes parcio newydd.

Bydd siop newydd Trago Mills yn cynnwys caffi, canolfan arddio, a lle chwarae.

Mae'r cwmni yn gwerthu nwyddau gan gynnwys dodrefn, dillad, teganau a llyfrau.

Disgrifiad o’r llun, Bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu wrth ymyl parc manwerthu Cyfarthfa

Yn ogystal bydd warws sylweddol yno a swyddfeydd.

Yn ôl y datblygwyr fe ddylai'r ganolfan newydd gael ei chwblhau erbyn 2018.

Disgwylir i'r prosiect adeiladu gyflogi tua 250 o weithwyr yn ystod y ddwy flynedd nesaf.