Apêl Iechyd: gobeithio recriwtio 260,000 o bobl

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae astudiaeth uchelgeisiol i gyflwr iechyd pobl Cymru yn apelio ar bobl Abertawe a'r cylch i gymryd rhan yn yr ymchwil.

Bydd sioe deithiol y fenter yn ymweld â'r ddinas yn ystod dydd Gwener er mwyn hyrwyddo'r cynllun.

Mae prosiect "Doeth am Iechyd Cymru" yn gobeithio recriwtio 260,000 o bobl sydd yn fodlon cael eu holi ynglŷn â "eu ffordd o fyw, eu hiechyd a'u lles."

Dywedodd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae Doeth am Iechyd Cymru'n gyfle gwych i ni i gyd gyfrannu at wella iechyd a lles ein plant a phlant ein plant, drwy gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil arloesol hon.

"Os ydych chi dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru, gallwch ein helpu i ddeall iechyd y genedl yn well. Byddwch yn cael eich holi bob chwe mis am eich iechyd, eich llesiant a'ch ffordd o fyw."

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd sy'n arwain yr astudiaeth, ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.

Y disgwyl yw y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r wybodaeth wrth iddyn nhw ddatblygu eu polisïau iechyd.