Achos Ched Evans: Dynes yn 'hysterig'

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi clywed sut ddywedodd y pêl-droediwr Ched Evans wrth yr heddlu y "gallai fod wedi cael unrhyw ferch yn y dref yr oedd eisiau" ar y noson fe honnir iddo dreisio dynes.

Mae Mr Evans yn gwadu iddo dresio'r ferch 19 oed mewn gwesty yn Sir Ddinbych ym Mai 2011.

Fe gafwyd Mr Evans, 27, yn euog o dreisio yn Llys y Goron Caernarfon yn 2012, ond cafodd y dyfarniad ei ddiddymu yn dilyn achos yn y Llys Apêl ym mis Ebrill eleni.

Ddydd Iau, Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y ddioddefwraig honedig wedi cyrraedd tŷ ei ffrind y diwrnod ar ôl y digwyddiad, yn ei dagrau ac yn "hysterig".

Mewn datganiad i'r heddlu roedd ffrind i'r ddynes yn dweud iddi agor ei drws ar ôl clywed rhywun yn ei daro.

"Fe ofynnais iddi beth oedd yn bod a'i gadael i mewn. Roedd hi'n crio ac yn fyr o wynt.

"Roedd yn rhaid i mi geisio ei thawelu oherwydd ei bod yn hysterig."

Dywedodd i'w ffrind ddweud wrthi ei bod wedi "deffro yn y Premier Inn yn noeth ac nad oedd yn gwybod sut iddi gyrraedd yno."

Dywedodd y tyst ei bod wedi bod allan gyda'r ddynes y noson cynt: "Rwyf wedi ei hadnabod ers dwy flynedd a hanner, ac mae hi o hyd yn ymwybodol o'r angen i gadw'n ddiogel."

Disgrifiad o’r llun, Mae dyweddi Ched Evans, Natasha Massey, wedi bod yn cadw cwmni iddo yn y llys

Mae Mr Evans wedi ei gyhuddo o dreisio'r ddynes yn y Premier Inn, yn Rhuddlan ar 30 Mai, 2011.

Honnir ei bod wedi treisio'r ddynes ar ôl iddo fynd i'r ystafell lle'r oedd y ddynes yn cael rhyw gyda ffrind Mr Evans, Clayton McDonald,

Clywodd y llys fod y ddynes wedi mynd i'r gwesty gyda Mr McDonald ar ôl cwrdd â fo yn nhafarn y Zu Bar yn Y Rhyl.

Mewn datganiad a wnaed i'r heddlu ym mis Mai 2011, a gafodd ei darllen i'r rheithgor, dywedodd Mr Evans wrth dditectifs sut y cafodd allwedd o'r dderbynfa, er mwyn mynd i mewn i'r ystafell, lle 'roedd y dioddefwr yn cael rhyw gyda Mr McDonald.

Dywedodd Evans fod Mr McDonald wedi gofyn i'r ferch os oedd yn hapus iddo ymuno a dywedodd "ydw" meddai.

Dywedodd fod y ddynes yn "mwynhau ei hun" a'i bod wedi gofyn iddo berfformio gweithgaredd rywiol arni.

Disgrifiad o’r llun, Mae Ched Evans wedi sgorio pedair gwaith i glwb Chesterfield yn ystod y tymor hwn

Mewn ail gyfweliad gyda'r heddlu ym mis Gorffennaf 2011, dywedodd Mr Evans ei fod ef a Mr McDonald yn arfer cael 'triawd' gyda merched pan oeddynt yn rhannu fflat bedair neu bum mlynedd yn ôl.

"Dyw hi ddim yn beth arferol, ond dyna oedd y sefyllfa, mae pethau fel 'na yn digwydd oherwydd bod merched yn ei fwynhau. Maen nhw wrth eu bodda cael dau bêl-droediwr," meddai.

Dywedodd Mr Evans wrth swyddogion yr heddlu y byddai ef a Mr McDonald wedi "gallu cael unrhyw ferch" a oedd allan yn Y Rhyl ar noson y trais honedig"

Ychwanegodd: "Mae pêl-droedwyr yn gyfoethog, mae ganddynt arian, a dyna beth mae merched yn ei hoffi."

Fe gafwyd Mr McDonald, 27 oed, yn ddieuog o dreisio yn yr achos gwreiddiol.

Yn ystod ei thystiolaeth ddydd Mercher roedd y ddynes wedi gwadu ei bod yn hapus i Mr Evans "ymuno" a'i bod hi wedi cymryd rhan blaenllaw yn y gweithgareddau.

Mae Mr Evans yn honni fod y ddynes wedi cydsynio gyda'r cyfan, ac yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Mae'r achos yn parhau .