Llygredd o hyd at 100,000 litr o gerosin yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro afonydd lleol

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod rhwng 70,000 a 100,000 litr o gerosin wedi llygru nant yn Sir Gaerfyrddin.

Fe lifodd cerosin i Nant Pibwr, a bu'n rhaid gosod rhwystrau i atal y llygredd rhag cyrraedd Afon Tywi.

Mae AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price, wedi cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig i Ysgrifennydd yr Amgylchedd Lesley Griffiths, yn gofyn a oes asesiad wedi ei wneud o'r difrod sydd wedi ei achosi, a faint o gerosin sydd wedi ei ollwng.

Mae Mr Price hefyd yn gofyn a fydd Llywodraeth Cymru yn ceisio iawndal gan y cwmni sy'n gyfrifol am y bibell "pe bai hynny'n addas."

Disgrifiad o’r llun, Mae'r llygredd wedi effeithio Nant Pibwr, ger Caerfyrddin

Yn y cyfamser, mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, wedi cyflwyno cwestiwn brys i'r Gweinidog yn gofyn iddi "amlinellu'r camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i leddfu effeithiau'r olew sydd wedi ei ollwng yn ardal yr A48 yn Sir Gaerfyrddin."

Mae'r bibell yn cludo tanwydd o burfa Valero ym Mhenfro i derfynellau ym Manceinion a Kingsbury.

Cyn y digwyddiad ddydd Mawrth, roedd gwaith eisoes wedi dechrau ar drwsio nam ar y bibell.

Oherwydd hyn, bu'n rhaid cau'r A48 i'r dwyrain, sy'n cysylltu'r gorllewin gyda'r M4.

Mae Valero yn gobeithio y bydd y gwaith gwreiddiol o atgyweirio'r bibell wedi ei gwblhau erbyn dydd Gwener, 28 Hydref.

Dydd Iau, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd unrhyw benderfyniad wedi ei wneud eto a fydd angen cau rhagor o'r A48 wedi'r digwyddiad, na chwaith y lôn orllewinol er mwyn cynnal rhagor o waith atgyweirio.

Disgrifiad o’r llun, Mae rhan o'r A48 ar gau am chwe wythnos