Eliffant, Hitler a beic un olwyn

Cyhoeddwyd

Mae pêl-droedwyr Cymru'n chwarae Awstria yn Fienna heno yng ngemau rhagbrofol Cwpan Byd, ond faint mewn gwirionedd ydych chi'n ei wybod am y wlad bell ac anghysbell yma?

(Wel, o'r gorau, dim mor bell a gweddol hawdd ei chyrraedd)

Dyma ganllaw angenrheidiol Cymru Fyw i wlad Awstria.

1. Y lle mwyaf poblog yn Fienna...

Mae gan fynwent ganolog dinas Fienna dros 2.5 miliwn o feddi, felly mae mwy o bobl yn y fynwent na phoblogaeth byw'r ddinas.

(Rhowch eich jôc eich hun am dead centre yma.....)

Ffynhonnell y llun, Friedhöfe Wien

2. Eduard Haas, dyn y dant melys

Pwy? Wel Eduard wnaeth ddyfeisio'r losin Pez rydych chi'n ei weld yn cael ei werthu dros y byd mewn blychau plastig sydd fel arfer yn cael eu brandio gyda chymeriadau mwyaf poblogaidd y foment.

Dechreuodd y losin fel mints i stopio pobl rhag ysmygu ac mae'r enw Pez yn dod o'r gair Almaeneg am peppermint, sef pfefferminz.

Dim ond yn ddiweddarach y cafodd Eduard, gafodd ei eni yn Leonding ger Linz, y syniad o farchnata'r losin a'u hanelu at blant. Erbyn heddiw, mae miloedd yn casglu'r gwahanol fathau o flychau a chymeriadau sydd ar gael.

Ffynhonnell y llun, YouTube

3. Mae gan Fienna stori am eliffant yn marw, jest fel Tregaron

Efallai bod llawer ohonoch yn ymwybodol am y stori o'r syrcas yn dod i Dregaron a'r eliffant yn marw a chael ei gladdu tu ôl i dafarn y Talbot yn y dre.

Wel digwyddodd rhywbeth tebyg yn Awstria... wel, fe wnaeth eliffant farw!

Yn 1552 daeth un o dywysogion llys Hapsbwrg ag eliffant yn ôl o Sbaen i Fienna. Ond bu farw'r eliffant yn fuan wedyn oherwydd yr hinsawdd oer.

Disgrifiad o’r llun, Eliffant (nid yr un fu farw... yn amlwg)

4. Cafodd Hitler ei eni yn Awstria

Cafodd Adolf Hitler ei eni yn Braunau am Inn, tref fach ar y ffin rhwng Awstria a'r Almaen, ac yn wir fe dreuliodd y rhan fwyaf o'i blentyndod yn Awstria.

Mae'n debyg fod ei gyfenw mwy na thebyg yn drosiad o'r Almaeneg am un sy'n byw mewn cwt (y gair Almaeneg am gwt yw hütte).

Disgrifiad o’r llun, Carreg goffa tu fas i hen gartref Hitler yn cofio'r miliynau fu farw oherwydd erledigaeth y Natsïaid

5. Record y byd anhygoel

Mae'r record byd am y naid bellaf ar feic gydag un olwyn yn cael ei ddal gan ŵr o Awstria.

Lwyddodd David Weichenberger i neidio 2.95 metr (9 troedfedd 8 modfedd) yn ystod digwyddiad Vienna Recordia ar Medi 16, 2006.

Does neb arall wedi dod yn agos!

Disgrifiad o’r llun, Rhywun arall yn gwneud rhywbeth difyr gyda beic un olwyn

6. 'Chydig o seicoleg...

Sigmund Freud yw'r gŵr wnaeth lunio'r broses o ddadansoddi cymeriad pobl drwy ddulliau seicolegol. Gafodd ei eni yn Freiberg in Mähren yn Awstria, ond erbyn hyn mae'r dref yn gorwedd o fewn ffiniau'r Weriniaeth Siec.

Mae'n bosib byddai Sigmund yn dweud fod angen darllen eich pen chi am lwyddo i gyrraedd diwedd yr erthygl yma.

Gorweddwch lawr, a dwedwch wrthyf am eich plentyndod!

Ffynhonnell y llun, Alamy

Straeon perthnasol