'Panig llwyr' gan Lywodraeth y DU am Brexit, medd Jones

Cyhoeddwyd

Mae rhannau o Lywodraeth y DU mewn "panig llwyr" am y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Carwyn Jones.

Fe ddywedodd Prif Weinidog Cymru wrth y BBC y dylai gweinidogion Prydain esbonio beth oedd eu "llinellau pendant" yn y trafodaethau.

Ategodd hefyd ei sylwadau blaenorol y dylai unrhyw gytundeb i adael yr UE gael ei gymeradwyo gan senedd-dai pob un o wledydd y DU.

Ddydd Llun, fe ddywedodd un o'r gweinidogion sy'n gyfrifol am Brexit, David Jones, y byddai'r trafodaethau'n gymhleth ac y byddai safbwyntiau'n datblygu wrth i'r negodi fynd rhagddo.

Roedd AS Gorllewin Clwyd yn siarad wedi i Theresa May ddweud wrth gynhadledd y Ceidwadwyr y byddai'r broses ffurfiol o drafod ymadawiad Prydain o'r UE yn cychwyn cyn diwedd Mawrth 2017.

Yn siarad ar raglen Wales Report nos Fercher, dywedodd Carwyn Jones bod rhaid i Lywodraeth Prydain "esbonio i bobl Prydain beth yw'r llinellau pendant yn y trafodaethau, ac esbonio beth fyddai'r canlyniad gorau i Brydain yn eu barn nhw - 'dyn ni heb gael hynny eto.

"Mae panig llwyr mewn rhai rhannau o Lywodraeth y DU."

Dywedodd Mr Jones ei bod hi'n iawn i Lywodraeth Theresa May arwain y trafodaethau, ond mynnodd y dylai unrhyw gytundeb gael ei gymeradwyo gan senedd-dai datganoledig y DU hefyd.

"Dyw Llywodraeth y DU ddim yn credu, mewn difrif calon, y bydden nhw eisiau cael cytundeb fyddai'n cael ei wrthwynebu gan yr Alban, Cymru ac wrth gwrs Gogledd Iwerddon", meddai.

'Annerbyniol'

Ddydd Llun, dywedodd David Jones na fyddai'r trafodaethau'n syml ac y byddai pethau'n newid wrth iddyn nhw fynd yn eu blaen.

"Dwi'n credu y bydd ein safbwynt wrth negodi yn datblygu," meddai.

"Bydd yn datblygu, dwi'n credu, cyn gweithredu Erthygl 50 ac ar ôl gweithredu Erthygl 50.

"Fe fyddan nhw'n drafodaethau cymhleth a dwi'n credu bod dweud bod ein safbwyntiau yn ddigyfnewid ar hyn o bryd yn annerbyniol."

Straeon perthnasol