Rheilffordd rhwng Casnewydd a Chaerdydd wedi ailagor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Disgrifiad o’r llun, Roedd amheuaeth mai bom o'r Ail Ryfel Byd oedd y gwrthrych

Fe gafodd prif reilffordd y de ei chau ddydd Mercher wedi i wrthrych tebyg i hen fom gael ei ddarganfod.

Cafodd y trenau rhwng Casnewydd a Chaerdydd eu canslo yn sgil y darganfyddiad tua 15:30.

Ond dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ddiweddarach mai nid bom ond teclyn adeiladu oedd y gwrthrych.

Mewn datganiad, fe ddywedon nhw: "Tua 15:30 heddiw, cafodd ein swyddogion eu galw i'r rheilffordd ger gorsaf Casnewydd wedi i weithwyr adrodd eu bod wedi dod o hyd i ddyfais bosib oedd heb ffrwydro.

"Cafodd yr holl drenau yn yr ardal eu hatal tra'r oedd ymchwiliad yn cael ei gynnal.

"Cafodd yr ardal ei chau ac arbenigwyr eu galw i adnabod a delio â'r ddyfais.

"Fe gadarnhawyd yn ddiweddarach mai cyfarpar adeiladu sy'n edrych yn debyg i daflegryn oedd o."

Fe gafodd y rheilffordd ei hailagor cyn 19:00.