Dangos gwaith Turner mewn ysgol gynradd yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae paentiad byd-enwog o Gastell Dolbadarn wedi cael ei arddangos mewn ysgol yng Ngwynedd.

Fe gafodd disgyblion Ysgol Gynradd Dolbadarn yn Llanberis y cyfle i weld llun Joseph Mallord William Turner ar wal eu hysgol ddydd Iau.

Roedd ymweliad y paentiad - sy'n rhan o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol - yn cydfynd â chyfres o weithdai celf i ddisgyblion o'r ysgol ac Ysgol Uwchradd Brynrefail.

Daeth y paentiad olew i law'r llyfrgell yn 1998. Cafodd ei lunio fel rhan o waith paratoi JMW Turner ar gyfer darlun mwy gafodd ei roi i'r Academi Frenhinol yn 1800.

Wrth ddaroruchuddio'r gwaith yn yr ysgol, dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Jones bod y digwyddiad "yn dangos yn glir sut y mae modd ddefnyddio casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru i symbylu gwaith creadigol, ac ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu a meithrin sgiliau newydd".