O diar...

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
"Wps! Be' ddwedes i?"

Mi wnaeth 'na rai chwerthin dros eu corn fflêcs tra bod eraill yn teimlo tost-uri dros Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Wrth gloi ei anerchiad i gynhadledd y Torïaid ym Manceinion ar 4 Hydref, fe gymysgodd o ei eiriau gan ddatgan yn llawn hyder: "Mi wnawn ni Brecwast yn llwyddiannus". Brexit oedd o'n ei feddwl.

Ond nid Andrew RT Davies ydy'r cynta', ac nid fo fydd yr ola' i wneud camgymeriad anfwriadol fel hwn yn gyhoeddus. Dyma i chi rai Cymry amlwg eraill wnaeth gawl o bethau...

Pwy sy'n dŵad dros y bryn?...

Mae hi yn nesu at y 'Dolig, cyfle falle i Brif Weinidog Cymru ymlacio ychydig a sgwrsio yn hamddenol am draddodiadau'r Ŵyl ar S4C. Ond yn ystod ei gyfweliad ar Wedi 7 ym mis Rhagfyr 2011 mi ddechreuodd Carwyn Jones storm go fawr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Awgrymodd mai hon fyddai'r flwyddyn gyntaf na fyddai ei blant yn credu ym modolaeth Siôn Corn.

Be'? Dim Siôn Corn?! Roedd Facebook a Twitter yn groch wrth ei gywiro. Awgrymodd dyn y farf wen ei hun y byddai rhywun yn gorfod gwneud heb anrhegion! Wps!

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa gyfarwydd ym Mae Caerdydd pob diwrnod Nadolig!

A'r enillydd ydy...

Tom Bullough, o nage, sori... Dannie Abse. Roedd 'na ddryswch yn ystod seremoni Llyfr y Flwyddyn yng ngwesty'r Hilton yn 2008. Roedd Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog Treftadaeth ar y pryd, wedi derbyn yr amlen anghywir cyn cyhoeddi pwy oedd wedi ennill Llyfr Saesneg y Flwyddyn. Galwodd Tom Bullough i'r llwyfan. Ond wrth i'r awdur wau ei ffordd rhwng y byrddau, sylweddolodd Rhodri Glyn Thomas ei fod wedi gwneud camgymeriad. Mewn gwirionedd, Dannie Abse a The Presence, llyfr am golli ei wraig, oedd enillydd y tlws.

Disgrifiad o’r llun,
Yr amlen anghwir a'r enillydd anghywir...

Stori'n torri...

Mae'r newyddiadurwr Dylan Iorwerth wedi torri sawl stori yn ystod ei yrfa ddisglair yn tyrchio am straeon, ond 'chydig a wyddai y byddai'n destun stori fawr ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod Eisteddfod Genedlaethol y Fenni eleni.

Yn ystod trafodaeth fyw ar y teledu gyda Dewi Llwyd a Karen Owen fe ganodd ffôn a bu'n rhaid i Dylan ymbalfalu yn ei boced i'w ddiffodd.

Pwy oedd yno 'sgwn i, rhywun arall yn gwerthu PPI ynteu sgŵp arall i Golwg?

O chwi o 'chydig ffydd...

Do, mi wnaeth cyn-ymosodwr Cymru Dean Saunders gamgymeriad mawr. Roedd o'n gweithio ar gemau Cymru i'r BBC yn ystod Euro 2016, ond doedd o ddim yn meddwl y byddai bechgyn Chris Coleman yn Ffrainc tu hwnt i'r dair gêm gynta'. Felly, mi barciodd ei gar yn y maes parcio tymor byr ym maes awyr Birmingham!

Tra roedd Gareth Bale, Hal Robson-Kanu a gweddill y garfan yn achosi embaras i broffwydoliaeth Dean, roedd y ffeins parcio yn cynyddu yn y maes parcio.

Erbyn i Ronaldo a'i griw ddod â breuddwydion Cymru i ben roedd bil terfynol y sylwebydd praff wedi croesi'r £1,000. Yn ffodus iddo fo mi welodd awdurdodau'r maes awyr ochr ddoniol y stori. Wedi'r cyfan, roedd Dean wedi cael ei bryfocio cymaint gan ei gyd-sylwebyddion yn fyw ar y teledu. Long Stay amdani ar gyfer Rwsia 2018, Dean!