Gwario £3.5m ar glirio sbwriel o systemau carthffosiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, DŴR CYMRU
Disgrifiad o’r llun, Rhai o'r eitemau sydd wedi eu canfod mewn systemau carthffosiaeth

Mae gwaith clirio deunydd na ddylai gael ei daflu i lawr y tŷ bach yn costio tua £3.5m i Dŵr Cymru bob blwyddyn.

Mae'r cwmni dielw yn gwario £7m ar ddadflocio carthffosydd yn flynyddol, ac yn ôl y cyfarwyddwr amgylchedd, Tony Harrington, mae dros hanner hynny'n cael ei wario ar symud deunydd "sydd ddim i fod yno".

Ymhlith y trugareddau sydd wedi eu canfod yn y pibau mae teganau plant, pêl-droed a hyd yn oed bwll padlo.

Ond mae deunydd fel gwlanenni gwlyb a ffyn cotwm yn llawer mwy cyffredin, ac wrth iddyn nhw gasglu yn y pibau, mae'r perygl o lifogydd oherwydd nad yw dŵr yn gallu llifo'n hawdd yn cynyddu.

"Y brif broblem yw bod cwsmeriaid yn parhau i daflu pob math o eitemau sydd ddim i fod yn y system i lawr y draen," meddai Mr Harrington.

"Ry' ni'n gwybod mai rhan o'r broblem yw - pan fyddwch chi'n prynu cynnyrch yn yr archfarchnad, fel gwlanenni gwlyb - nad yw llawer o'r cynnyrch hynny wedi ei labelu'n gywir."

Ond yn ôl Mr Harrington, y broblem fwyaf wrth edrych i'r dyfodol yw'r newid yn yr hinsawdd a'r patrymau tywydd mwy eithafol allai fod yn ormod i systemau carthffosiaeth yn ystod glaw trwm.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bydd prosiect GlawLif Dwr Cymru yn gwario £80m rhwng 2015 a 2020 ar geisio lleihau maint y dŵr arwynebol sy'n mynd i fewn i'r system, gan olygu y bydd mwy o le i ddelio â chyfnodau o law trwm.