'Gallai gwregys fod wedi achub bywydau cwpl'

Cyhoeddwyd

Mae cwest yng Nghasnewydd wedi clywed ei bod hi'n bosib y byddai cwpl fu farw mewn gwrthdrawiad ger Cas-gwent ym mis Chwefror yn dal yn fyw petai'r ddau wedi gwisgo gwregys.

Disgrifiodd y crwner farwolaeth Tom Lawrence, 21 oed, a'i gariad Courtney Smith, 16 oed, fel "trasiedi a cholled ddiangen".

Roedd y cwpl yn dychwelyd o barti pen-blwydd 21 oed mewn tafarn yng Nghas-gwent, pan gollodd Mr Lawrence reolaeth ar y car.

Yn ôl heddlu Gwent, roedd y car yn teithio ar gyflymdra o 51 milltir yr awr cyn brecio'n drwm wrth ddod i ardal 30 milltir yr awr.

Dywedodd y Crwner Cynothrwyol, Wendy James, y byddai'n llawer mwy tebygol y byddai'r ddau wedi goroesi'r ddamwain petaen nhw'n gwisgo gwregys.

Dangosodd prawf fod lefel yr alcohol yng ngwaed Mr Lawrence ychydig dros y trothwy cyfreithlon, a bod olion canabis yn ei waed hefyd.

Bu farw Mr Lawrence yn y fan a'r lle. Cafodd Miss Smith ei chludo i ysbyty, ond bu farw'n ddiweddarach.