Dyn o Gaerdydd yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service

Mae dyn 33 oed o Gaerdydd wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Westminster wedi ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd Samata Ullah o ardal Glan yr Afon ei gyhuddo o chwe throsedd terfysgol ddydd Mawrth, gan gynnwys bod yn aelod o'r Wladwriaeth Islamaidd (IS), a bod â llyfr am reoli taflegrau yn ei feddiant.

Cafodd ei arestio ar y stryd yng Nghaerdydd ar 22 Medi gan swyddogion gwrth derfysgaeth.

Mae Mr Ullah hefyd wedi'i gyhuddo o gynnig "hyfforddiant terfysgol" ar sut i ddefnyddio rhaglenni amgodio cyfrifiadurol, "cyfeirio terfysgaeth", a "chynorthwyo rhywrai neu eraill i gyflawni gweithredoedd terfysgol" wrth ymchwilio i raglenni amgodio a datblygu fersiwn gudd o'i flog.

Honnir bod blog Mr Ullah yn cynnwys gwybodaeth am IS a chyngor ynglŷn â diogelwch cyfrifiadurol.

Cafodd hefyd ei gyhuddo o reoli "gweithredoedd corff sydd yn ymwneud â chomisiynu gweithredoedd terfysgol".

Digwyddodd y troseddau honedig rhwng 1 Rhagfyr 2015 a 22 Medi 2016.

Yn ystod y gwrandawiad byr fore ddydd Mercher fe siaradodd Mr Ullah er mwyn cadarnhau ei enw, ei ddyddiad geni a'i gyfeiriad.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa ac fe fydd yn ymddangos yn llys yr Old Bailey ar 28 Hydref.