Farage: 'Stori arswyd' pe bai Hamilton yn arweinydd

Cyhoeddwyd

Mae Nigel Farage wedi dweud y byddai'n "stori arswyd" pe bai Neil Hamilton yn cael ei benodi'n arweinydd dros dro UKIP ar draws y DU gan bwyllgor rheoli'r blaid.

Yn siarad gyda'r BBC, fe wnaeth Mr Farage gadarnhau mai ef sy'n parhau fel arweinydd y blaid yn dechnegol wedi i Diane James gamu o'r neilltu fel arweinydd ar ôl 18 diwrnod yn y rôl.

Dywedodd Mr Farage ei bod yn "annhebygol iawn" y byddai Mr Hamilton, arweinydd UKIP yng Nghymru, yn cael ei wneud yn arweinydd dros dro nes bod un parhaol yn cael eu hethol.

Mae Mr Hamilton wedi dweud na fydd yn ymgeisio am arweinyddiaeth y blaid, ac y bydd yn cefnogi Paul Nuttall am y rôl.

Dywedodd Mr Farage na fyddai'n ymgeisio am yr arweinyddiaeth chwaith, ond y bydd yn parhau fel arweinydd dros dro.

Ychwanegodd Mr Farage nad yw Mr Hamilton yn dda i "ddelwedd gyhoeddus" y blaid.

"Dyna ni, dyna yw bywyd," meddai.

"Rydyn ni'n blaid ddemocrataidd ac fe gafodd ei ethol yn Aelod Cynulliad. Dydw i ddim yn meddwl ei fod wedi bod o fudd i ni, ond dyna yw bywyd."

ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunRoedd Diane James yn arweinydd UKIP am 18 diwrnod yn unig

'Anochel'

Dywedodd Mr Hamilton ei bod yn "anochel" y byddai Ms James yn camu o'r neilltu fel arweinydd.

"Roeddwn wastad wedi meddwl bod Diane yn rhy fregus ar gyfer y pwysau a'r straen o fod yn arweinydd corff anufudd fel UKIP," meddai.

Ychwanegodd na fyddai ganddo'r amser i fod yn arweinydd y blaid.

"Beth bynnag, byddai fy ngwraig yn fy lladd," meddai.

Ychwanegodd nad Mr Farage yw arweinydd y blaid, a bod cyfansoddiad UKIP yn dweud mai'r dirprwy arweinydd sy'n cymryd yr awenau dan yr amgylchiadau yma, sy'n golygu mai Mr Nuttall yw'r arweinydd ar hyn o bryd.

'Siomedig iawn'

Yn y cyfamser, mae Nathan Gill wedi dweud ei fod yn siomedig tu hwnt bod Diane James wedi camu o'r neilltu fel arweinydd UKIP.

Roedd Mr Gill yn un o gefnogwyr Ms James yn y ras arweinyddol, yn wahanol i arweinydd presennol UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton.

"Mae'n siomedig iawn bod y blaid yn gorfod ffarwelio â Diane James fel arweinydd," meddai Mr Gill.

"Mae hi'n wleidydd talentog ac ysbrydoledig ac fe fyddai hi wedi bod yn ased gwych i UKIP - mae hynny wedi cael ei ddangos eisoes yn ei chyfnod byr wrth y llyw.

"Rwyf yn parchu ei phenderfyniad i gamu o'r neilltu ac yn dymuno pob lwc iddi hi a'i theulu yn y dyfodol."