Tynnu cais hydro Conwy yn ôl am y tro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae cwmni RWE Innogy Renewables wedi tynnu eu cais cynllunio am orsaf bŵer dŵr yng Nghonwy yn ôl am y tro.

Roedd pwyllgor cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri i fod i drafod y cais ar 12 Hydref.

Ym mis Mawrth eleni, fe wrthododd pwyllgor cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri'r cynllun yn dilyn gwrthwynebiad gan amgylcheddwyr, pysgotwyr, canŵ-wyr a busnesau lleol.

Yn y cais newydd, roedd y cwmni wedi dweud y byddai'n darparu allanfa mwy diogel ar gyfer caiacwyr uwchben y rhaeadr, ac na fyddai unrhyw effaith fawr ar y llif, a fyddai'n ei dro yn effeithio ar stociau pysgod.

Ond roedd y cwmni hefyd wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â dull rheoli'r pysgodfeydd eog ar yr afon.

Doedd gan y pwyllgor cynllunio ddim digon o amser i wneud asesiadau a darparu'r wybodaeth ychwanegol cyn 12 Hydref, ac mae'r cwmni felly wedi penderfynu tynnu'r cais yn ôl er mwyn ystyried eu cam nesaf yn y broses.

Straeon perthnasol