Angen sgrapio HS2 i wella rheilffyrdd Cymru, medd UKIP

  • Cyhoeddwyd
HS2

Dylai cynllun rheilffordd gyflym HS2 rhwng Llundain a gogledd Lloegr gael ei sgrapio i dalu am welliannau i'r rhwydwaith presennol, yn ôl UKIP Cymru.

Bydd y blaid yn arwain dadl yn y Senedd ddydd Mercher yn dweud y dylai'r £56bn fyddai'n cael ei wario ar y cynllun gael ei roi i brosiectau eraill fel Metro De Cymru.

Fe fydd Llafur a'r Ceidwadwyr yn galw i sicrhau bod rheilffordd HS2 â chysylltiadau da â Chymru.

Bydd Plaid Cymru yn hawlio y dylai mwy o arian cyhoeddus fod ar gael i Gymru o dan reolau fformiwla Barnett, gan honni mai Lloegr yn unig fydd yn cael budd o gynllun HS2.

Gobaith cynllun HS2 yw creu rheilffordd gyflym newydd i gysylltu Llundain a Birmingham erbyn 2026, gan ymestyn i Fanceinion a Leeds erbyn 2033.

'Effaith niweidiol'

Dywedodd llefarydd UKIP Cymru ar drafnidiaeth, David Rowlands bod y cynllun yn un "aruthrol o ddrud" ac y gallai gael "effaith niweidiol ar economi Cymru".

Ychwanegodd y byddai HS2 yn llyncu arian allai gael ei wario ar brosiectau eraill, fel trydaneiddio rheilffyrdd Cymru a sefydlu Metro De Cymru.

Dywedodd llefarydd o'r Adran Drafnidiaeth bod gweinidogion yn "parhau'n gwbl ymrwymedig i ddarparu HS2, gyda'r gwaith i ddechrau y flwyddyn nesaf".

"Bydd yn darparu buddion i deithwyr yng Nghymru, fydd â chyswllt cynt â HS2 trwy brif reilffordd gogledd Cymru i Crewe," meddai'r llefarydd.

"Fe fydd siwrneiau o ganolbarth Cymru i Lundain, Manceinion a Leeds hefyd yn gynt."