Gwelliannau i reilffordd Twnnel Hafren i gostio £10m

Cyhoeddwyd

Mae Network Rail wedi datgelu y bydd y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren i drydaneiddio'r rheilffordd yn costio £10m.

Mae'r twnnel ar gau nes 21 Hydref wrth i'r gwaith, sy'n rhan o gynllun ehangach gwerth £2.8bn i drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Llundain a de Cymru, gael ei gynnal.

Mae tri thîm o 200 o beirianwyr yn gweithio 24 awr y diwrnod am chwe wythnos i'w gwblhau.

Fe wnaeth Tim Butler o Network Rail ddisgrifio'r sefyllfa fel un "unigryw", gyda gwerth pum mlynedd o waith yn cael ei gwblhau mewn chwe wythnos.

"O fewn y chwe wythnos ry'n ni'n gwario tua £10m, felly mi fedrwch chi ddychmygu graddfa'r gwaith - 24 awr gyda 200 o bobl," meddai.

Mae bysiau wedi bod yn gweithredu rhwng de Cymru a Bryste tra bo'r twnnel ar gau, ac mae awyrennau wedi bod yn rhedeg rhwng Caerdydd a Maes Awyr Dinas Llundain.

Mae'r gwaith o drydaneiddio'r rheilffordd o Loegr i Gymru eisoes wedi'i gwblhau, ac mae peirianwyr nawr ar fin gorffen y gwaith ar y llinell i'r cyfeiriad arall.

Dywedodd Network Rail hefyd nad oes dyddiad penodol wedi'i osod ar gyfer pryd fydd y rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe yn cael ei drydaneiddio.