Ymchwiliad i gludiant disgyblion ym Mhowys

  • Cyhoeddwyd
Powys council headquarters
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Powys

Fe fydd Cyngor Powys yn cynnal dau ymchwiliad i ysgolion uwchradd sydd wedi defnyddio eu cyllideb i sybsideiddio trafnidiaeth i ddisgyblon sy'n byw y tu allan i'w dalgylch.

Staff y cyngor fydd yn cynnal yr ymchwiliad i ysgolion uwchradd Llanidloes a Bro Hyddgen, Machynlleth.

Clywodd Cabinet Powys fod Ysgol Uwchradd Llanidloes wedi sysbsideiddio y gost o gludo disgyblion o ardal y Drenewydd i'r ysgol.

Dros gyfnod o bum mlynedd o 2011 fe wnaeth yr ysgol ddefnyddio £62,000 o'u cyllideb i dalu am y cludiant a hynny'n groes i reolau'r cyngor sir.

Mae'r arian cyllideb sy'n cael eu rhoi i ysgolion unigol i fod i gael ei wario ar addysg y plant yn hytrach na thrafnidiaeth.

Yn achos ysgol Bro Hyddgen, mae 11 o ddisgyblion yn cael eu cludo o ardal Dolgellau, gyda'r ysgol yn talu am gost bws mini.

Erbyn hyn mae'r ddwy ysgol yn derbyn cyfraniad gan rieni i dalu am gost cludiant. Dywed Ysgol Llanidloes y byddant yn gweithredu yn llawn o fewn canllawiau'r sir erbyn mis Medi y flwyddyn nesaf.

Daw'r newyddion am yr ymchwiliad ar ôl iddi ddod i'r amlwg ym mis Ebrill fod Ysgol Llanfyllin wedi bod yn defnyddio eu cyllideb i gludo plant i'r ysgol a hynny o du allan i'r dalgylch.