Cyhuddo dyn o Gaerdydd o droseddau terfysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Samata Ullah ei arestio ar y stryd yng Nghaerdydd ar 22 Medi

Mae Heddlu'r Met wedi cyhoeddi fod dyn o Gaerdydd wedi ei gyhuddo o chwe throsedd yn ymwneud â therfysgaeth.

Mae e wedi ei gyhuddo o chwe chyhuddiad, sy'n cynnwys bod yn aelod o fudiad sydd wedi ei wahardd; darparu hyfforddiant ar derfysgaeth; bod â deunydd darllen yn ei feddiant ar daflegrau er mwyn paratoi a chymell terfysgaeth.

Dywedodd yr heddlu fod y troseddau honedig wedi eu cyflawni rhwng 1 Rhagfyr 2015 a 22 Medi 2016.

Bydd Mr Ullah yn mynd o flaen llys ynadon Westminster am 10:00, dydd Mercher 5 Hydref.