Galw am barcio di-dâl yn nhrefi Cymru i helpu siopau

Cyhoeddwyd

Fe ddylai parcio di-dâl fod ar gael mewn trefi ar draws Cymru er mwyn rhoi hwb i siopau'r stryd fawr, yn ôl Plaid Cymru.

Mewn trafodaeth yn y Senedd ddydd Mercher bydd ACau'r blaid yn galw am sefydlu cronfa er mwyn galluogi cynghorau lleol a grwpiau cymunedol i gynnig meysydd parcio di-dâl.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Lywodraeth Leol, Sian Gwenllian y byddai cam o'r fath yn galluogi siopau'r stryd fawr i gystadlu â chanolfannau siopau ar gyrion trefi.

Yn ôl Ms Gwenllian, mae nifer y bobl sy'n ymweld â chanol trefi yn achos pryder.

Dywedodd bod trefi fel Y Fenni, Yr Wyddgrug ac Aberystwyth wedi gweld gostyngiad yn y niferoedd sy'n ymweld o 39%, 28% a 18%.

"Rydym yn gwybod fod diffyg llefydd parcio di-dâl yn aml yn ffactor sy'n cadw pobl draw," meddai.

"Mae canolfannau ar gyrion trefi yn aml yn cynnig parcio di-dâl, ac yn ei wneud yn anodd i siopau'r stryd fawr i gystadlu."

Ychwanegodd ei bod am weld Llywodraeth Cymru yn sefydlu cronfa i helpu awdurdodau lleol ysgwyddo'r baich o ddarparu meysydd parcio am ddim.

Galw am gronfa

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y stryd fawr ac rydym yn buddsoddi tua £145m mewn cynlluniau fel Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Ardaloedd Gwella Busnes Cymru, Partneriaethau Canol Trefi a Chronfa Fenthyciadau ar gyfer Canol Trefi.

"Mae codi tâl ar gyfer meysydd parcio yn fater i awdurdodau lleol.

"Fodd bynnag y llynedd fe ofynnwyd i ni gomisiynu gwaith ymchwil i effaith parcio di-dâl ar y niferoedd sy'n ymweld â chanol trefi.

"Fe wnaeth yr ymchwil danlinellu fod y berthynas rhwng parcio a'r niferoedd sy'n ymweld yn un cymhleth - dyna hefyd oedd casgliad arolwg un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol."