Cipolwg ar gynlluniau atal llifogydd yn Llanelwy

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd Llanelwy yn 2012
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llifogydd difrifol yn Llanelwy wedi glaw trwm yn 2012

Bydd gan y cyhoedd yn Sir Ddinbych gyfle ddydd Mercher i weld y camau diweddaraf i wella amddiffynfeydd llifogydd Llanelwy.

Mae'r gwaith sy'n dechrau'r mis yma yn cynnwys cynllun i amddiffyn mwy na 400 o adeiladau.

Yn 2012 fe wnaeth nifer fawr o dai Llanelwy gael eu heffeithio gan lifogydd.

Mae rhan gyntaf y gwaith yn cynnwys cael gwared â Phont Spring Gardens ac adeiladu pont uwch.

Bydd ail ran y cynllun yn canolbwyntio ar wella amddiffynfeydd yn y ddinas ac mae disgwyl i hyn ddechrau ym mis Ionawr 2017.

Fe fydd y sesiwn "galw heibio" yn cael ei chynnal rhwng 14:00 a 19:00 er mwyn rhoi cyfle i drigolion gael gwybod pryd a sut y bydd y gwaith yn cael ei wneud.

Rhwystrau dros dro

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y bydd y cynllun hefyd yn gwella'r amgylchedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau CNC, Tim Jones: "Fe fydd y cynllun hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy'n byw ac yn gweithio yn Llanelwy, sef rhai a ddioddefodd lifogydd dinistriol yn 2012 ac sydd wedi byw gyda'r bygythiad llifogydd ers nifer o flynyddoedd.

"Er na allwn atal llifogydd rhag digwydd bob amser, credwn fod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy a fydd yn lleihau'r perygl yn sylweddol ac yn cynnig tawelwch meddwl hirdymor ac effeithiol i drigolion y ddinas."

Hyd nes bydd y cynllun wedi'i gwblhau, bydd camau tymor byr i leihau'r perygl llifogydd yn parhau ar Afon Elwy.

Mae hyn yn cynnwys gosod rhwystrau llifogydd dros dro pan fo angen ar hyd llecyn 150 metr o'r afon.