Undeb Rygbi Cymru yn cyhoeddi trosiant o £73.3m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe wnaeth Undeb Rygbi Cymru drosiant o £73.3m y llynedd, y swm mwyaf erioed, yn ôl ei adroddiad blynyddol.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at fis Mehefin 2016, roedd hyn yn golygu cynnydd o'i gymharu â'r £64.8m gafodd ei gofnodi ar gyfer 2015.

Mae'n golygu bod yr undeb wedi llwyddo i leihau ei ddyledion o £14.2m i £11m.

Fe wnaeth yr undeb ail-fuddsoddi £33.1m o'r arian mewn clybiau ac ysgolion, sy'n gynnydd o 11% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Roedd hynny'n gadael yr undeb gydag elw ar ôl treth o £0.1m.

Dywed yr adroddiad bod Stadiwm Principality wedi croesawu 346,000 o gefnogwyr yn ystod y 12 mis, cyfartaledd o 69,000 ar gyfer pob gêm.

Cymunedau

O'r arian gafodd ei godi, cafodd £7.9m ei fuddsoddi mewn clybiau cymunedol, sy'n cynnwys ysgolion, tra bod £1.6m wedi mynd i glybiau'r uwch gynghrair, gyda'r rhanbarthau yn derbyn £19.3m.

Dywedodd prif weithredwr yr undeb, Martyn Phillips: "Rydym yn falch o allu cyhoeddi ein bod wedi ail-fuddsoddi'r elw yn ôl i'r gêm, ac mai dyma'r swm uchaf i gael ei ail-fuddsoddi."

Ychwanegodd Mr Phillips y bydd yna ffocws dros y 12 mis nesaf ar gynnal mwy o weithgareddau yn y stadiwm.

Mae Coldplay eisoes wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal cyngerdd yng Ngorffennaf 2017.

Dywedodd cadeirydd yr undeb, Gareth Davies: "Mae rhoi help llaw i glybiau fuddsoddi yn eu cyfleusterau yn caniatáu iddynt ddatblygu yn llefydd mwy atyniadol i'r gymuned leol.

"Rydym am sicrhau fod ein clybiau yng nghanol gweithgareddau eu cymunedau."