Garan yn hedfan dros Gymru unwaith eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andy Hay (rspb-images.com)
Disgrifiad o’r llun,
Pâr o aranod

Mae aderyn prin a aned yng Nghymru wedi hedfan dros y wlad am y tro cyntaf ers 400 o flynyddoedd.

Dywedodd elusen adar yr RSPB fod pâr o aranod wedi nythu ar Wastadeddau Gwent eleni, gan fagu un cyw yn llwyddiannus a hedfanodd am y tro cyntaf ym mis Awst.

Mae'r adar yn tarddu o gynllun ailgyflwyno Prosiect Mawr y Garan, a ryddhaodd 93 o'r adar a fagwyd â llaw rhwng 2010 a 2014 ar Wastadeddau Gwlad yr Haf ac ardal y Rhostiroedd yng Ngwarchodfa RSPB West Sedgemoor yng Ngwlad yr Haf.

Mae'n aderyn trawiadol yr olwg, yn llwyd ei liw, yn rhyw bedair troedfedd o daldra a chanddo wddf hir.

Mae'n debyg bod modd clywed ei galwad o bellter o dros dair milltir.

Ffynhonnell y llun, RSPB

Dywedodd Damon Bridge, rheolwr Prosiect Mawr y Garan yr RSPB: "Bu farw'r adar rhyfeddol yma drwy'r DU rhywbryd yn y 1600au, ar ôl bod yn ffefryn ar y bwrdd bwyd canoloesol.

"Mae eu gweld nhw wedi dychwelyd i'w hen gynefinoedd yn tynnu sylw at y pwysigrwydd o warchod ein gwlyptiroedd.

"Mae angen ardaloedd gwlyb, diarffordd, tawel iawn ar aranod i fridio a darparodd ardal ar Wastadeddau Gwent y gymysgfa gywir o safle nythu diarffordd a chynefin tawel yn llawn bwyd i fagu'r pâr hwn."

Y gred yw y byddan nhw bron yn sicr o ddychwelyd i fridio yno eto'r flwyddyn nesaf.