Canfod gweddillion dynes oedd ar goll o Gaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod troed dynol gafodd ei darganfod ar draeth Llanddwyn ar Ynys Môn ar 11 Medi yn perthyn i Avril Whitfield.

Roedd Ms Whitfield wedi bod ar goll o'i chartref yng Nghaernarfon ers mis Ebrill eleni.

Cafodd Ms Whitfield, 57 oed, ei gweld am y tro diwethaf am 08:30 ar 1 Ebrill, ond er gwaethaf sawl apêl yn y cyfryngau a chwilio helaeth o'r ardal gan dimau arbenigol, ni chafwyd hyd iddi hi.

Arweinydd yr ymgyrch i chwilio amdani oedd i Prif Arolygydd Richie Green, a dywedodd: "Mae ein meddyliau gyda theulu Avril yn y cyfnod anodd iawn yma.

"Nid yw ei marwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus, ac mae crwner gogledd-orllewin Cymru, Mr Dewi Pritchard Jones, wedi cael ei hysbysu."

Yn y cyfamser mae teulu Avril Whitfield wedi cyhoeddi datganiad drwy'r heddlu.

"Gyda chalon drom y gallwn gadarnhau bod y gweddillion gafodd eu darganfod ar draeth Llanddwyn yn perthyn i Avril.

"Hoffai ei theulu a chyfeillion agos ddiolch i bobl Caernarfon a'r ardal gyfan am eu cefnogaeth a'r caredigrwydd a ddangoswyd iddyn nhw yn ystod y misoedd y bu Avril ar goll.

"Roedd Avril yn berson poblogaidd oedd yn cael ei charu gan bawb oedd yn ei hadnabod.

"Rydym yn gofyn nawr i'r cyfryngau barchu ein preifatrwydd yn y cyfnod anodd yma."