Tân yn cau pont rheilffordd Y Bermo

Cyhoeddwyd

Mae tân wedi difrodi pont reilffordd hanesyddol Y Bermo yn gynnar fore Mawrth gan gau'r bont i drenau.

Mae disgwyl i'r bont fod ar gau tan o leiaf dydd Llun, 10 Hydref.

Does dim manylion wedi eu cyhoeddi hyd yma am faint y difrod, ond mae gwasanaeth Trenau Arriva Cymru wedi dweud bod bysiau'n cludo teithwyr rhwng Machynlleth/Tywyn a'r Bermo i'r ddau gyfeiriad.

Mae Network Rail yn y broses o asesu'r difrod i'r bont 149 mlwydd oed dros aber Afon Mawddach, ond mae disgwyl y bydd yn amharu ar wasanaethau tan ddiwedd y dydd o leiaf.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc ar ôl 06:00 fore Mawrth, 4 Hydref, ac ar un cyfnod roedd criwiau o ddiffoddwyr o'r Bermo, Harlech ac Aberdyfi ar y safle.

Mae disgwyl oedi o hyd at awr i deithiau rhwng Amwythig a Phwllheli yn ystod y dydd, ac mae'n bosib y bydd rhai teithiau'n cael eu canslo'n gyfan gwbl.