Gordon Anglesea: Cyhuddiad o wylio bechgyn yn ymolchi

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi dweud wrth lys bod cyn-arolygydd heddlu yn arfer ei wylio ef a bechgyn eraill yn ymolchi.

Dywedodd Jason Ellis ei fod tua 12 oed pan gafodd ei anfon i ganolfan bresenoli yn Wrecsam yn yr 1980au fel cosb am droseddu.

Fe fyddai Gordon Anglesea yn aml yno, meddai, yn eu gwylio nhw pan oedden nhw'n cael cawodydd.

Mae Mr Anglesea, sydd yn gyn-arolygydd gyda Heddlu Gogledd Cymru, yn wynebu tri cyhuddiad hanesyddol o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol.

Fe glywodd y llys bod Mr Ellis wedi cysylltu ag erlynwyr fis diwethaf, a hynny ar ôl i'r achos yn erbyn Mr Anglesea ddechrau.

Roedd wedi darllen am yr achos yn ei bapur newydd lleol, ac fe ddywedodd wrth y llys: "Hanner ffordd i lawr y dudalen roedd yn dweud ei fod yn arfer ein gwylio yn y gawod."

Ychwanegodd: "Dyna'r union eiriau ddywedais i wrth fy mam a fy ngwraig ugain mlynedd yn ôl", pan oedd Mr Anglesea yn sylw'r cyfryngau am achos enllib.

'Wastad yno'

Dywedodd Mr Ellis ei fod wedi gorfod mynd i'r ganolfan ar ddau achlysur gwahanol yn yr 1980au, a bod Mr Anglesea "wastad i'w weld yno" pan oedd y bechgyn yn cael cawod ar ôl bod yn y gampfa.

"Byddai'n sefyll yno gyda'i gefn yn erbyn y wal ger y cawodydd. Byddai'n edrych arnom ni," meddai.

Wrth gael ei groesholi gan Tanya Griffiths QC ar ran yr amddiffyniad, gwadodd Mr Ellis ei fod wedi gweld negeseuon ar wefan gymdeithasol yn gofyn wrth bobl oedd wedi bod yn y ganolfan bresenoli i ddod yn eu blaenau. Mynnodd ei fod wedi penderfynu cynnig tystiolaeth o'i wirfodd.

Yn ei hymateb, dywedodd Miss Griffiths: "Roeddech chi yno a welsoch chi ddim byd o'r fath."

Mae Mr Anglesea yn gwadu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn un bachgen, ac un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall.

Mae'r achos yn parhau.