Cyngor yn cymeradwyo cynllun i ailwampio parc manwerthu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hammerson
Disgrifiad o’r llun, Dyluniad artist o sut y byddai Parc Tawe yn edrych ar ei newydd wedd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo cynllun gwerth £15m i ailwampio parc manwerthu yn y ddinas.

Y llynedd fe enillodd perchnogion y parc, Hammerson, frwydr gyfreithiol yn erbyn Cyngor Abertawe, wedi iddyn nhw gael eu rhwystro rhag cynnal trafodaethau gydag 80 o siopau gwahanol i sefydlu safleoedd ym Mharc Tawe.

Roedd y cwmni eisiau dymchwel rhai o'r unedau llai a rhai o'r llwybrau cerdded caeedig.

Bellach, mae cynghorwyr wedi cymeradwyo'r cynlluniau.

Yn rhan o'r cynlluniau, bydd sinema Odeon, yr ala fowlio a rhai siopau yn cadw eu safleoedd yn y parc manwerthu, ond bydd unedau llai yn cael eu creu hefyd, ac o bosib, archfarchnad fechan.

Fel rhan o'r gwaith, bydd siop coffi gyrru trwodd yn cael ei adeiladu, a bydd newidiadau i'r maes parcio.

Ffynhonnell y llun, Hammerson