Golwg yn ennill tendr tair blynedd newyddion digidol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Golwg

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi bod cwmni Golwg wedi ennill tendr i gynnal gwasanaeth newyddion digidol Cymraeg am y tair blynedd nesaf.

Mae'r cwmni wedi cynnal gwasanaeth golwg360 ers ei sefydlu yn 2008, a bydd y cytundeb newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017 ac yn rhedeg tan ddiwedd Mawrth 2020.

Gwahoddwyd cynigion i redeg y gwasanaeth newyddion digidol ddechrau'r haf a chynhaliwyd cyfweliadau ym mhencadlys Cyngor Llyfrau Cymru, yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Cyflwynodd Golwg Newydd weledigaeth glir a chynhwysfawr ar gyfer gwasanaeth newyddion digidol fydd yn rhoi golwg Gymraeg a Chymreig ar newyddion Cymru a'r byd.

"Mae'r Gwasanaeth Newyddion Digidol a noddir gan Gyngor Llyfrau Cymru yn ychwanegiad pwysig i blwraliaeth y gwasanaethau sydd ar gael i'r cyhoedd yng Nghymru."

Dywedodd Dr Lucy Thomas, Pennaeth Adran Grantiau Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae rhedeg gwasanaeth newyddion digidol yn her barhaus o ran cynnal gwasanaeth cyson, bron drwy'r dydd bob dydd; a dewis, dethol a datblygu'r cyfryngau diweddaraf mwyaf addas i gyflwyno'r newyddion hwnnw."