Twyll ariannol: Arestio aelod o staff Cyngor Môn

Cyhoeddwyd

Mae aelod o staff Cyngor Ynys Môn wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth gan yr heddlu ar ôl cael ei harestio ddydd Sul mewn perthynas â throseddau yn ymwneud â thwyll ariannol.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru: "Am 09:50 ddydd Sul, fe gafodd dynes yn ei 40au cynnar ei harestio yn Nhŷ Croes, ac fe gafodd ei holi mewn perthynas â throseddau gwyngalchu arian.

"Ar ôl holi'r ddynes, fe gafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn: "Fe gafodd yr Awdurdod wybod yn gynharach ddydd Llun fod aelod o staff wedi cael ei harestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau yn cael eu gwneud.

"Mae ein prosesau mewnol bellach wedi cael eu gosod, ac felly ni allwn wneud sylw pellach ar hyn o bryd."