Camau Bach: Diswyddo gweithiwr am adael plentyn ar fws

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Meithrinfa Camau Bach ar safle pencadlys y Mudiad Meithrin yn Aberystwyth

Mae'r Mudiad Meithrin wedi cadarnhau bod aelod o staff meithrinfa yn Aberystwyth wedi eu diswyddo ar ôl i blentyn gael ei adael ar fws mini.

Roedd y plentyn yng ngofal Meithrinfa Camau Bach pan gafodd ei adael ar y bws mini am dros ddwy awr ar ddiwrnod poeth ym mis Gorffennaf.

O ganlyniad, fe gafodd y feithrinfa - sydd wedi ei lleoli ym mhencadlys y Mudiad Meithrin - ei chau am wythnos.

Fe gafodd yr achos hefyd ei gyfeirio at Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Bwrdd Diogelu lleol.

Dywedodd y Mudiad Meithrin bod aelod o staff oedd yn gyfrifol am y plentyn wedi cael ei wahardd o'i waith yn syth.

"Gallaf gadarnhau bod yr aelod o staff dan sylw wedi ei ddiswyddo yn dilyn y digwyddiad ym mis Gorffennaf", meddai llefarydd ar ran y Mudiad Meithrin.

"Mae'r holl gyhuddiadau troseddol wedi eu gollwng, fodd bynnag, ac mae'n fater i'r heddlu roi sylwadau ar hynny ac nid y Mudiad Meithrin."

Yn ddiweddar, fe gafodd rhieni eu rhybuddio ynglŷn â thresmasu yn dilyn digwyddiad ar y safle.