Cyhuddo dyn ar ôl i'r heddlu gael eu hanafu gan gŵn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae dyn 22 oed wedi cael ei gyhuddo ar ôl i bedwar heddwas gael eu hanafu gan ddau gi yn Sir Benfro.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod pedwar o'u swyddogion yn gwneud ymholiadau mewn tŷ ar Stryd yr Afr yn Hwlffordd ddydd Sadwrn pan gawson nhw eu hanafu.

Mae'r dyn yn wynebu saith o droseddau, gan gynnwys dau o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus.

Bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Llun.

Dywedodd yr heddlu bod y dyn hefyd wedi cael ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud a chyflenwi cyffuriau ac ymosod gyda'r bwriad o wrthsefyll ymgais i'w arestio.

Mae dau ddyn arall a dwy ddynes a gafodd eu harestio wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.