Ymosodiad Pensarn: Llanc yn cyfaddef herwgipio a threisio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar draeth Pensarn

Mae llanc yn ei arddegau wedi cyfaddef i herwgipio a threisio dynes 62 oed, wrth iddi fynd â'i chi am dro ar draeth yng Nghonwy.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ym Mhensarn, ger Abergele, ym mis Awst.

Cyfaddefodd Jack Karl Thomas Williams, 18 oed, o'r Rhyl, Sir Ddinbych, i dri chyhuddiad o drais, herwgipio a dal y ddynes yn erbyn ei hewyllys, ac achosi niwed corfforol difrifol drwy fwriad.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 10 Tachwedd.

Gofynnodd y Barnwr Rhys Rowlands am adroddiad cyn-dedfrydu.