Plaid Cymru'n rhybuddio am ganoli pwerau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Steffan Lewis yn galw ar Lafur i lunio rhestr o bwerau ddylai symud i Fae Caerdydd

Fe allai'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd arwain at ganoli pwerau yn San Steffan, yn ôl Plaid Cymru.

Mae'r blaid yn rhybuddio y gallai Llywodraeth y DU hawlio llawer o'r grymoedd fydd yn dychwelyd i Brydain o Frwsel, wrth i gyfreithiau Ewropeaidd beidio â bod yn ddilys yn y DU.

Fe ddywedodd eu llefarydd, Steffan Lewis, y dylai Llywodraeth Cymru ei gwneud hi'n glir pa gyfreithiau Ewropeaidd yr hoffen nhw eu gweld yn parhau, a pha bwerau ddylai symud i Fae Caerdydd.

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am sylw.

Rhestru pwerau

Dywedodd Mr Lewis bod angen i'r llywodraeth Lafur weithredu yn fuan.

"Pleidlais i adael yr undeb wleidyddol Ewropeaidd oedd y bleidlais i adael ar 23 Mehefin - nid pleidlais i ganoli grym yn San Steffan", meddai.

"Dyna pam fod rhaid i Lywodraeth Cymru fynd ati ar frys i gyhoeddi rhestr llawn o gyfreithiau Ewropeaidd yr hoffai eu cadw fel y maen nhw, ynghyd â rhestr llawn o bwerau sy'n dychwelyd y maen nhw eisiau eu gweld yn cael eu datganoli i'r Cynulliad."

Mae Plaid Cymru am weld meysydd sydd wedi'u datganoli, fel amaeth a datblygu'r economi, yn parhau i fod yn nwylo'r Cynulliad.

Fe ddywedodd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig Lesley Griffiths yn gynharach eleni bod Brexit yn golygu bod cyfle i greu polisi penodol Gymreig ar gyfer cefnogi ffermwyr.