14 o wartheg gwerth £16,000 wedi'u dwyn yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd

Mae undeb amaethwyr wedi rhybuddio ffermwyr i fod yn wyliadwrus wedi i 14 o wartheg gael eu dwyn yn Sir Gâr.

Cafodd gwerth o leiaf £16,000 o wartheg eu dwyn o Fferm Bronallt, Llangadog, sydd yn eiddo i Mr a Mrs T Williams - 13 buwch ac un llo.

Fe gafodd Heddlu Dyfed Powys wybod am y lladrad ar 30 Medi, ac maen nhw wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r mater.

Dywedodd yr heddlu bod y gwartheg wedi cael eu dwyn o gae ar Ffordd Bethlehem yn Llangadog rywbryd rhwng 16:30 ddydd Mercher 28 Medi a 14:30 ddydd Iau 29 Medi.

"Rydw i'n annog pob ffermwr i nodi unrhyw beth amheus maen nhw'n ei weld yng nghefn gwlad a'i adrodd wrth eu swyddog troseddau gwledig yn syth," meddai David Waters, Swyddog Gweithredol Sirol undeb yr FUW yng Nghaerfyrddin.

"Wrth i'r dyddiau fyrhau adeg yma'r flwyddyn, mae'n bosib y bydd rhai yn ceisio manteisio wrth ddwyn anifeiliaid ac offer fferm, sydd yn gallu cael goblygiadau enbyd i'n busnesau fferm ni yn ogystal ag achosi poen dirfawr i'r teuluoedd."

Ychwanegodd Mr Waters y dylai ffermwyr gofrestru â chynlluniau fel Gwarchod Ffermydd ac OWL, sydd yn pasio gwybodaeth ynglŷn ag unrhyw ddigwyddiadau amheus i aelodau eraill, ac mai drwy "uno a chydweithio" y gallai'r gymuned ffermio daclo problemau o'r fath.