Theresa May eisiau gwrando ar farn Llywodraeth Cymru

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi dweud ei bod eisiau gwrando ar farn Llywodraeth Cymru, cyn dechrau ar y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru dywedodd ei bod eisiau "clywed y farn o wahanol rannau'r Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau eu bod yn rhan o'r broses".

Ond mae'n mynnu mai Llywodraeth Prydain fydd yn trafod gyda'r Undeb Ewropeaidd, nid Llywodraeth Cymru.

Dywedodd wrth y gynhadledd dydd Sul nad oes dewis ond gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac na fydd hi'n gadael i "genedlaetholwyr rhwygol danseilio'r undeb gwerthfawr rhwng pedair gwlad ein Teyrnas Unedig".

Yn y cyfamser mae David Jones, sydd yn un o weinidogion adran Brexit y llywodraeth, wedi dweud ei bod hi'n "anhebygol" y bydd Prydain yn aros yn aelod o'r farchnad sengl wedi i'r wlad adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd AS Gorllewin Clwyd bod y llywodraeth eisiau cael mynediad i'r farchnad sengl "ar y termau gorau posib".

'Rhan o'r broses'

Mae Mrs May wedi cyhoeddi y bydd y broses ffurfiol o adael yn dechrau erbyn mis Mawrth nesaf.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhan o'r trafodaethau hynny meddai: "Roeddwn i'n hapus iawn mai un o'r ymweliadau cyntaf y gwnes i fel prif weinidog yn ôl yng Ngorffennaf oedd i Gaerdydd.

"Fe eisteddais i lawr gyda'r prif weinidog ac fe siaradais gyda'r ysgrifennydd gwladol Alun Cairns, ac fe siaradais a nhw ynglŷn â sut mae cynnwys Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau 'da ni'n cael.

"Wrth gwrs, y Deyrnas Unedig sydd yn negodi gyda'r Undeb Ewropeaidd ynglŷn â thermau Brexit. Dwi eisiau iddo fod yn llwyddiant.

disgrifiad o’r llunDywedodd David Jones ei bod hi'n "anhebygol" y bydd Prydain yn aros yn aelod o'r farchnad sengl

"Ond wrth baratoi dwi eisiau gwrando ar y sefydliadau datganoledig, i wrando ar y farn mewn gwahanol rannau o'r Deyrnas Unedig fel eu bod yn rhan o'r broses ac yn parhau yn rhan o'r broses."

Wrth drafod dyfodol arian Ewropeaidd i Gymru, dywedodd y byddai Llywodraeth Prydain yn gwarchod yr arian y mae ffermwyr yn ei gael o Frwsel tan 2020, ond bod angen "trafodaethau pellach gyda nhw ynglŷn â beth fydd yn dod wedyn".

'Hen bryd gwrando'

Cafodd sylwadau Mrs May eu hategu gan David Davies, AS Mynwy, a ddywedodd wrth raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, y byddai'r Prif Weinidog yn gwrando ar Lywodraeth Cymru ond ei bod hi'n bwysig hefyd gwrando ar farn pobl Cymru oedd o blaid Brexit.

Fe awgrymodd hefyd bod Carwyn Jones yn rhagrithiol wrth alw ar lywodraeth Theresa May i wrando ar Gymru, pan oedd yntau wedi sefydlu grŵp o 20 o bobl i gynghori ar Brexit, sydd ddim ond yn cynnwys un person oedd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae'n hen bryd i Carwyn a gweddill Llywodraeth Cymru wrando ar lais y bobl yng Nghymru, ac mae'r llywodraeth yn San Steffan yn mynd i wneud hynny," meddai.

"Mae'n bwysig iawn i drafod y pwnc gyda nhw [Llywodraeth Cymru] ond mae'n bwysig cofio bod mwyafrif pobl Prydain wedi pleidleisio i dynnu allan ac i gael rheolaeth dros fewnfudwyr a chael ein harian yn ôl.

"Mae'n bwysig bod y llywodraeth yn cofio hynny, mae'r llywodraeth yn San Steffan yn cofio hynny, ond dwi ddim yn siŵr am y llywodraeth ym Mae Caerdydd."

Wrth ymateb i sylwadau Mrs May, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Prif Weinidog wedi bod yn hollol glir - mae mynediad i'r farchnad sengl yn hanfodol ar gyfer dyfodol economaidd Cymru.

"Mae'n rhaid i ni hefyd gael lle o gwmpas y bwrdd negydu, fel y gallwn sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer Cymru."