Dau wedi marw wedi gwrthdrawiad rhwng beiciau modur a fan

Cyhoeddwyd

Mae dau berson wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau feic modur a fan Peugeot oedd yn towio ôl-gerbyd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A40 ger Llanymddyfri toc cyn 12:00 ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod y gyrrwr beiciau modur wedi marw yn y fan a'r lle,

Mae gyrrwr a theithiwr y fan yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth feddygol.

Mae'r ffordd ar gau i'r ddau gyfeiriad ac mae'r heddlu yn gofyn i lygad dystion gysylltu trwy ffonio 101.