Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i gais am lain werdd

  • Cyhoeddwyd
Ynys Mon

Bydd ymchwiliad cyhoeddus yn cychwyn ddydd Llun i ystyried cais am lain werdd gofrestredig ar Ynys Môn.

Fe allai'r cais, pe byddai yn llwyddiannus, gael effaith ar ddatblygiad marina arfaethedig gwerth £100m yng Nghaergybi.

Mae Cyngor Ynys Môn wedi dweud yn y gorffennol na fyddan nhw'n gwneud penderfyniad ynglŷn â chofrestru'r llain werdd tan y bydd yr ymchwiliad cyhoeddus wedi ei gwblhau.

Yn 2012 fe roddodd cynghorwyr Ynys Môn ganiatâd cynllunio amlinellol i farina ar gyfer 500 o gychod, fflatiau, gwesty a datblygiadau eraill. Roedd gwrthwynebiad, gyda rhai yn poeni y byddai'r datblygiad yn effeithio ar draeth y Newry.

Fe arwyddodd 4,000 o bobl ddeiseb yn datgan eu gwrthwynebiad.

Yna yn 2014 cafwyd cais i gofrestru traeth y Newry a llain werdd gyfagos fel pentref neu dref swyddogol gan Grŵp Ymgyrchu'r Arfordir - sydd yn gwrthwynebu'r cynllun.

Fe gyhoeddwyd ym mis Ebrill y byddai ymchwiliad cyhoeddus anstatudol yn digwydd wedi i'r awdurdod lleol dderbyn cyngor ysgrifenedig gan fargyfreithiwr sydd yn arbenigo yn y maes.

Mae'r cyngor yn dweud y gallai'r ymchwiliad cyhoeddus bara tan 10 Hydref.