Pedwar heddwas wedi eu hanafu gan ddau gi

Cyhoeddwyd

Mae pedwar swyddog heddlu wedi eu hanafu gan ddau gi ac wedi derbyn triniaeth feddygol yn yr ysbyty.

Dydyn nhw ddim yn yr ysbyty erbyn hyn.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod tri dyn a dwy fenyw wedi eu harestio yn dilyn y digwyddiad.

Cafodd y pedwar heddwas eu hanafu gan y cŵn tra roedden nhw yn ymweld â thŷ yn Hwlffordd.

Mae pedwar o'r bobl gafodd eu harestio yn dal yn y ddalfa ac mae un fenyw wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.