Rhybudd wedi i 'dresmaswr' fynd i feithrinfa Camau Bach

Cyhoeddwyd

Mae rhieni wedi cael eu rhybuddio ynglŷn â thresmaswr ym meithrinfa Ceredigion yn ôl llythyr sydd wedi cael ei weld gan BBC Cymru.

Cafodd rhieni a gofalwyr yn Camau Bach, Aberystwyth wybod bod rhywun wedi tresmasu ac wedi mynd i'r ystafell werdd o'r ardal chwarae allanol.

Mae'r llythyr yn dweud bod yr heddlu wedi cael gwybod a'i bod yn rhoi gwybod i ysgolion cyfagos.

Fe gaeodd Camau Bach am gyfnod yn gynharach eleni ar ôl i fachgen gael ei adael ar fws mini am dros ddwy awr.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Heddlu Dyfed Powys a'r elusen Mudiad Meithrin, sydd berchen y feithrinfa am ymateb.

Mae'r llythyr, sydd wedi ei arwyddo gan reolwr y feithrinfa, Sioned Davies, yn dweud na ddaeth yr unigolyn i gysylltiad gyda'r plant ac fe redodd i ffwrdd pan gafodd ei herio gan aelod o staff.

Mae'r llythyr hefyd yn dweud bod giatiau newydd maint uwch wedi eu gosod fel mesuriad diogelwch ychwanegol.