Gwrthdrawiad rhwng car a lori: cyhoeddi'r enw

Cyhoeddwyd

Mae enw'r dyn fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng car a lori wedi ei gyhoeddi gan Heddlu Gwent.

Roedd Adam Phillip Michael Millett yn 26 oed ac yn byw yn lleol.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad tua 12:15 prynhawn ddydd Gwener ar ffordd Garn yr Erw ger Blaenafon.

Cafodd gyrrwr y lori, dyn 25 oed o ardal Caerdydd fan anafiadau.

Mae swyddogion yn cynnig cymorth i deulu'r dyn ar hyn o bryd, ac mae'r heddlu wedi gofyn i unrhyw un welodd y digwyddiad i gysylltu trwy ffonio 101.