Gadael yr UE: Theresa May am danio'r broses

Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog, Theresa May wedi cyhoeddi y bydd hi'n tanio'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd cyn mis Mawrth 2017.

Mae Brexit yn golygu Brexit - dyna'r neges yr ydym wedi clywed droeon gan Theresa May ers y bleidlais i adael.

Ond wrth i'r Ceidwadwyr ymgynnull yn Birmingham ar gyfer ei chynhadledd gyntaf fel arweinydd, mae yna bwysau arni i esbonio beth yn union mae hynny yn golygu.

Tan heddiw roedd y prif weinidog wedi bod yn dawel iawn ynglŷn â phryd y bydd hi'n tanio erthygl 50, y broses dwy flynedd o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond drwy gyhoeddi dyddiad heddiw, 100 diwrnod ers y refferendwm, mae hi'n sicr o dawelu rhai o'i beirniad sy'n awyddus i weld y llywodraeth yn cymryd camau cadarn i adael.

Mae hi hefyd wedi addo mesur i ddiddymu'r ddeddf seneddol a sefydlodd aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae hynny yn golygu y bydd cyfreithiau'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu trosi i rai Prydeinig, pan fyddwn ni'n gadael.

Byddai hynny meddai yn "gam cyntaf i wneud y Deyrnas Unedig yn sofran ac yn annibynnol unwaith eto".

"Bydd yn dychwelyd grym ac awdurdod i sefydliadau etholedig ein gwlad,"meddai.

Cwestiynau i'w hateb

Mae'r camau yma yn siŵr o gael eu croesawu gan y ffyddloniaid yn Birmingham.

Ond mae yna dal gwestiynau sylfaenol ynglŷn â beth fydd siâp ein perthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael.

Mae'r Ceidwadwyr a hyd yn oed y llywodraeth wedi'i rhannu, rhwng y rheiny sydd eisiau gadael y farchnad sengl a sicrhau rheolaeth lwyr dros fewnfudo, a'r rhai sydd eisiau parhau yn rhan o'r ardal fasnach rydd, ac sydd o ganlyniad yn fodlon cydymffurfio gyda rhai o reolau'r undeb.

Bydd Theresa May yn gobeithio y bydd ei chyhoeddiadau cynnar yn rhoi taw ar y trafod dros y dyddiau nesaf, ac yn ei galluogi i ganolbwyntio ar amlinellu ei gweledigaeth ehangach ar gyfer ei chyfnod mewn grym.

Ond gyda gwahaniaethau mor sylfaenol ynglŷn â beth fydd yn digwydd ar ôl gadael yr undeb, a chwestiynau yn dal heb eu hateb, mae yna dal ddigon i'r cynadleddwyr i'w drafod dros y dyddiau nesaf.