Y Ceidwadwyr Cymreig i lenwi'r tir canol medd yr arweinydd

Cyhoeddwyd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig mewn sefyllfa ddelfrydol i lenwi'r tir canol sydd yn bodoli yng ngwleidyddiaeth Cymru meddai arweinydd y grŵp yn y Cynulliad.

Mae Andrew R T Davies wedi dweud mewn darn ar gyfer papur newydd The Sunday Times fod Llafur a Phlaid Cymru yn bleidiau sydd yn osio i'r chwith a bod Plaid Cymru yn "flanced gysur cenedlaetholgar" ar gyfer y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Dywedodd Plaid Cymru mai "arthio" oedd Andrew R T Davies ac fe ddywedodd Llafur fod y blaid Geidwadol yn "lluddedig".

Yn ôl Mr Davies dyw Carwyn Jones ddim wedi llwyddo i ddangos "gweledigaeth glir" ar gyfer Cymru ac mae'n ei gyhuddo o newid ei feddwl ynglŷn â'r rhyddid i bobl symud ac yn dweud ei fod yn fwyfwy ddibynnol ar Blaid Cymru.

'Amherthnasol'

Dywedodd: "Mae'n hollol glir nad Nicola Sturgeon yw'r unig un sydd yn bygwth diogelwch yr undeb."

Dywedodd fod Mr Jones ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi eu datgysylltu oddi wrth yr hyn mae'r etholwyr eisiau ar y mater o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd ar gyfer Carwyn Jones bod y Ceidwadwyr yng Nghymru dan arweinyddiaeth Andrew R T Davies wedi symud i fod yn hollol "amherthnasol."

"Nawr mai nhw yw'r trydedd blaid yng Nghymru, does gan y Ceidwadwyr ddim polisïau i'w dangos, dim buddugoliaethau i ddathlu- dim ond ymosodiadau lluddedig sydd yn hollol ddibwrpas tu allan i swigen Bae Caerdydd. "

Dywedodd Steffan Lewis, llefarydd Plaid Cymru ar faterion allanol bod Andrew R T Davies yn "arthio yn drwsgl."

"Yr unig glymblaid sydd yn bodoli ynglŷn â Brexit yw clymblaid y sefydliad yn San Steffan, Llafur a'r Ceidwadwyr, sydd yn ymddangos yn benderfynol i arwain ein cenedl tuag at ymynysiaeth."