Arweinydd Cyngor yn croesawu cynlluniau i gydweithio mwy

  • Cyhoeddwyd
Andrew Morgan

Byddai mwy o gydweithio rhwng cynghorau'n helpu i godi safonau a sicrhau nad oes yna unrhyw awdurdod lleol yn cael ei adael ar ôl meddai arweinydd un o awdurdodau lleol mwyaf Cymru.

Daw sylwadau Andrew Morgan o Gyngor Rhondda Cynon Taf cyn datganiad ysgrifennydd Llywodraeth Leol Cymru, Mark Drakeford, ddydd Mawrth, fydd yn amlinellu ei gynlluniau ar gyfer diwygio cynghorau.

Mae disgwyl i Mark Drakeford ddweud y bydd yn rhaid i awdurdodau lleol weithio yn agosach a darparu mwy o wasanaethau ar y cyd ar lefel ranbarthol.

Ond fydd yna ddim gorfodaeth ar gynghorau i uno fel oedd wedi ei gynnig gan ei rhagflaenydd.

Fe gadeiriodd Andrew Morgan y trafodaethau rhwng deg o awdurdodau lleol y de ddwyrain dros fargen ddinesig dinas ranbarth Caerdydd.

Bwrw ymlaen

Wrth siarad gyda rhaglen Sunday Politics Wales, BBC 2 dywedodd ei bod hi'n bwysig rhannu adnoddau ac arferion da.

Dywedodd hefyd y byddai gweithio yn agosach yn golygu na fyddai "un neu ddau" o gynghorau yn cael eu gadael ar ôl.

"Gyda'r uno gorfodol, mae'n debygol y byddai wedi cymryd ychydig o amser ac mae'n siŵr y byddai wedi achosi llawer o ansicrwydd.

"Mae'r hyn rydyn ni yn siarad amdano nawr yn rhoi arweiniad i awdurdodau lleol.

"Mae'n caniatáu i ni fwrw ymlaen a gweithio yn gyflymach ar y broses o rannu gwasanaethau."