Siom i'r Gweilch yn y munudau olaf yn erbyn Ulster

Cyhoeddwyd

Ulster 9 - 7 Gweilch

Fe fydd chwaraewyr y Gweilch yn siomedig ar ôl i Ulster ennill ym munudau olaf gêm agos rhwng y ddau dîm.

Doedd y tîm cartref ddim ar ei gorau ac roedd hi'n edrych yn debygol mai'r Gweilch fyddai yn cipio'r fuddugoliaeth ond fe olygodd cic gosb hwyr mai Ulster aeth a hi.

Y prop Nicky Smith gafodd yr unig gais yn y gêm a hynny ar ôl chwe munud yn unig.

Roedd amddiffyn Y Gweilch yn arwrol, yn enwedig ymdrechion y capten Alun Wyn Jones ac roedd Y Gweilch wedi cael gwell meddiant yn yr hanner cyntaf.

Ond fe lwyddodd Ulster i ddod yn ôl ac wedi cic gosb lwyddiannus roedd ganddyn nhw dri phwynt ar y sgorfwrdd.

O fewn munudau ar ddechrau'r ail hanner roedd yna gic gosb arall i'r tîm cartref wedi tacl anghyfreithlon gan Matavesi.

Dim ond pwynt oedd yn gwahaniaethu'r ddau dîm wrth i'r bêl fynd dros y pyst.

Fe daflodd Ulster bopeth at chwaraewyr y Gweilch ac er bod eu hamddiffyn a'u disgyblaeth yn gadarn cafodd Ulster ei gwobrwyo gyda chic gosb arall lwyddiannus dwy funud cyn y chwiban olaf.

Dyma'r ail dro i'r Gweilch ymweld â'r Ynys Werdd y tymor hwn ac maen nhw yn dychwelyd yn waglaw eto.