Seithfed banc bwyd yn agor yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Helen Bull (ar y dde) gyda Sheila, un o'r gwirfoddolwyr

Mae rhwydwaith banciau bwyd Caerdydd wedi ehangu, gyda'r trefnwyr yn dweud bod pobl ar incwm isel a rhai o bob cefndir cymdeithasol bellach yn defnyddio'r gwasanaeth.

Agorwyd seithfed canolfan y brifddinas yn swyddogol yn ardal Grangetown brynhawn Gwener, 30 Medi.

Mae'r ffigyrau ar gyfer mis Awst yn dangos bod 1,238 o oedolion a phlant wedi derbyn parseli bwyd argyfwng - yn 2015 y ffigwr am yr un mis oedd ychydig dros 900.

Dywedodd Helen Bull, rheolwr codi arian a'r bartneriaeth: "Rydym yn gweld pobl ar draws y sbectrwm cymdeithasol, nid dim ond pobl o gefndir difreintiedig. Yn ogystal â phobl ar fudd-daliadau ry'n ni'n gweld pobl ar incwm isel.

"Mae pobl yn gwneud pob ymdrech i gael dau ben llinyn ynghyd. Ond fe all un digwyddiad olygu eu bod nhw wedyn mewn argyfwng - gall hynny fod yn colli swydd, neu hyd yn oed boeler neu gar yn torri. Gall ddigwydd i unrhyw un."

Mae Banc Bwyd Caerdydd - rhan o rwydwaith ar draws y DU o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell - yn casglu rhoddion o warws ddosbarthu ac o rai o'r prif archfarchnadoedd.

Mae pobl sydd angen cymorth ar ffurf pecyn bwyd i bara tri diwrnod yn derbyn talebau gan 120 o sefydliadau gwahanol a gweithwyr gofal a iechyd.

Yr wythnos ddiwethaf fe wnaethon nhw ddosbarthu dwy dunnell o fwyd.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Eglwys y Bedyddwyr Grangetown gynhyrchu siocled arbennig i nodi achlysur yr agoriad swyddogol

Eglwys y Bedyddwyr Grangetown fydd yn gartre' i'r banc bwyd newydd bob prynhawn dydd Gwener gyda thîm o wirfoddolwyr yn cynorthwyo.

Dywedodd y gweinidog y Parchedig David Evans: "Mae'n bwysig gwneud i bobl deimlo bod ganddyn nhw rhywbeth i'w gynnig i gymdeithas."

Ychwanegodd Ms Bull: "Os ydy pobl yn cael trafferth talu am fwyd, yna fe fyddan nhw hefyd yn cael trafferth talu am fws neu drên felly mae'n bwysig i ni fod mor lleol ag sy'n bosib iddyn nhw."

Dywedodd y Cynghorydd Susan Elsmore, aelod o gabinet Cyngor Caerdydd sydd gyda chyfrifoldeb am dai, iechyd a lles, bod yr awdurdod yn awyddus i gefnogi'r rhwydwaith a'u bod yn ceisio cyflogi dau weithiwr i helpu gyda rheoli incwm a materion lles.