Camerâu yn recordio yn y llys yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na gamerâu wedi bod yn y Llys Apêl yn Llundain ers 2013

Mae camerâu wedi bod yn ffilmio yn Llys y Goron Caerdydd mewn cynllun arbrofol allai olygu y bydd sylwadau barnwrol yn cael eu darlledu am y tro cyntaf yng Nghymru.

Cafodd BBC Cymru ac ITN hawl i recordio yn Llys 1 ddydd Iau a dydd Gwener.

Ni fydd sylwadau'r barnwyr dros y cyfnod hwnnw'n cael eu darlledu.

Ond os yw'r arbrawf yn llwyddiannus, mae'n bosib y gallai gwylwyr teledu weld y barnwyr yn dedfrydu troseddwyr.

Er hynny, bydd y gwaharddiad ar ffilmio pobl eraill yn y llys, gan gynnwys diffynyddion, tystion a dioddefwyr, yn parhau.

Arbrawf tri mis

Mae llysoedd y goron yn agored i'r cyhoedd, ond mae deddfwriaeth yn gwahardd recordio a ffilmio yno.

Bydd yr arbrawf tri mis hefyd yn digwydd mewn llysoedd yn Lloegr: yn yr Old Bailey a Southwark yn Llundain, ac ym Manceinion, Birmingham, Bryste, Lerpwl a Leeds.

Fe ddywedodd yr Arglwydd Brif Ustus Thomas o Gwmgïedd yn gynharach eleni y byddai'n cydweithio â'r Weinidogaeth Gyfiawnder i asesu effaith camerâu yn y llys.

Ers 1992, mae gan ddarlledwyr yn yr Alban yr hawl i wneud cais i ddarlledu gweithgaredd y llys - ond anaml mae'n digwydd.

Mae posib ffilmio yn y Llys Apêl yn Llundain, a hynny ers 2013.